Daňové priznania

V rámci účtovných služieb zabezpečujeme komplexné spracovanie daňových priznaní k príjmom

  • zo závislej činnosti zamestnancov,
  • z podnikania,
  • z inej samostatne zárobkovej činnosti,
  • z prenájmu nehnuteľností,
  • z použitia diela a umeleckého výkonu,
  • z príjmov znalcov a tlmočníkov,
  • z kapitálového majetku,
  • z ostatných príjmov.
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A – podáva ho fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti, napríklad zo zamestnania alebo brigády
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B – podáva ho fyzická osoba, ktorá dosiahla aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, napríklad z prenájmu nehnuteľnosti alebo podnikania.

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám: